Fordonstvätt

UM-Filter är en serie adsorberande filter för rening av exempelvis tvättvatten i små och medelstora fordonstvättar där arbetet sker manuellt, vi bygger också större anläggningar som placeras ex i en separat container. Vår filterteknik används också i olika typer av dagvattenfilter.

Bilderna visar på olika lösningar. Nedre bild till vänster visar en installation med ett UM-Filtret i en mindre tvätthall.  Förorenat vatten pumpas från en grop till en bufferttank, från denna leds det förorenade vattnet i ett långsamt flöde till filtret med självtryck. Vi bygger också större system där vi använder kombinationen av UMH-Koalescensavskiljare och UM-filter.

Filter finns i ett flertal utförande, dessutom tillverkar vi mobila system – se mer under mobila reningsverk. Andra användningsområden är för tömning av vatten från transformatorgropar. Det finns olika storlekar på avskiljare och filter i kombinationer, både stationära och mobila system.

Generellt använder vi olika typer av filtermaterial beroende på behov, våra filter fungerar på olja, lösningsmedel, generellt är att de tar upp lös, fri och partikelbunden olja ur vatten men också tungmetaller.

Skriv ut