Förvaring

SafeRite® för säker förvaring

Vi bygger skåp i en stor modern verkstad med skickliga medarbetare som har lång erfarenhet och speciell vikt har lagts på en modern industridesign.

När det gäller brandsäkra konstruktioner så utgår vi från svensk byggstandard. Vår filosofi är att ett förvaringssystem skall smälta väl in med övriga industribyggnader. För att stå emot väder och vind är alla ytor galvaniserade liksom lackerade i polyesterfärg. Konstruktionen är typgodkänd. SafeRite kan utrustas på olika sätt, det gäller allt från EX klassad belysning, värme, släcksystem men även personskyddsutrusning som duschar kan ingå. Bilderna visar på några exempel.

Många kunder nöjer sig med oisolerade förvaringsutrymmen, vi utgår från samma koncept som de brandsäkra skåpen men bygger då med enkla väggar.

Skriv ut