Mobila reningsverk

Vi visar här några exempel på mobila anläggningar som vi har byggt, det är alla tillverkade för specifika kundbehov. Låt oss få veta om dina behov så arbetar vi fram en möjlig lösning.

Grunden till ett förslag från oss baseras på en analys av vattnet som skall renas.

Utan en ordentlig analys av vattnet kan man inte ge en seriös och genomtänkt rekommendation, risken är ju att vi skulle föreslå ett felaktigt system. Vi samarbetar med laboratorium och kan hjälpa kunden med att få utfört en analys till självkostnadspris.

Kraven på rening av avloppsvatten från tvättar har skärpts, de större kommunerna ligger främst men även mindre följer efter.
Ett komplett reningsverk från oss består ofta av en bufferttank som vattnet pumpas till, här får större och tyngre pariklar separera och vattnet pumpas vidare till en klass 1 Koalescens-avskiljare som uppfyllar SS-EN 858-1 o 2. Alla UMH-Koalescensavskiljare har en unik hydraulisk funktion där de automatiskt dekanterar ut avskiljd olja till en extern behållare, detta förhindrar meddrag av olja till utgående vatten.

Mobil_UM-FilterVattnet från UMH-avskiljaren leds med självtryck eller med hjälp av en pump till något av våra UM-filter, vi tillverkar 10 olika modeller. Samtliga är adsorbtionsfilter där vi använder olika typer av filtermaterial. I våra system så använder vi olika typer av pumpar beroende på förutsättningarna. Hela utrustningen kontrolleras av ett styrsystem.

 

Skriv ut