Oljeavskiljare

UMH-Koalescensavskiljare – ett flexibelt och beprövat system

Vår oljeavskiljare är effektiva och uppfyller kraven enligt normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 vilket är Klass 1. De används inom olika typer av industrier, från kraftverk till traditionella industrier. Våra system har visat sin pålitlighet under många år och har inga rörliga delar. Dessutom har vi byggt systemen så att avskiljd olja automatiskt ”dekanteras” ut från avskiljaren till externa lagringbehållare.  Vi har modeller där den minsta klarar från ca 2lit/min per minut och den största klarar nästan 2000 lit/min. På översta bildraden visar vi exempel på olika modeller.

På nedersta bildraden visar vi olika modeller som används för att rena skärvätskor eller emulsioner – effektiva och ekonomiska system som förlänger livslängden på emulsioner och tvättvätskor, båda har ett koalescensfilter några har inbyggd pump. De används ofta till oljeavskiljning från mindre bassänger eller liknande.

Alla våra avskiljare kan kopplas till något av våra ytavsug som är självreglerande när det gäller att följa vätskeytan. Systemet ger en kontinuerlig avsugning av en oljefilm på vätskeytan.

UMH-5 KoalescensavskiljareVid speciella behov kombinerar vi våra avskiljare med ett av våra UM-Filter efter för att polera vattnet. Sådana system har vi ex. i installerat i ett sedeltryckeri i Europa, men det används också i våra mobila reningsverk se mer om detta under fordonstvättar och filter.

Skriv ut